Politika kvality:

  1. Plně uspokojovat požadavky a potřeby zákazníků v rámci poskytování komplexních služeb a dodávek komplexních produktů v požadované kvalitě, v dohodnutých termínech a určeném rozsahu v oblasti pronájmu a prodeje železničních nákladních vozů.
  2. Zabezpečovat vysokou a stabilní úroveň kvality produktů a služeb, aby byl zajištěn jejich odbyt v současné době i v budoucnosti.
  3. Dodávat zákazníkům produkty, které splňují bezpečnostní a ekologické podmínky určené obecně platnými předpisy pro dané oblasti použití.
  4. Zlepšovat komunikaci se zákazníky, partnery a interní komunikaci ve společnosti.
  5. Efektivně a účinně používat informace cílené ke zvyšování úrovně kvality, produktivity a účinnosti procesů.
  6. Dodávat takové výrobky a služby, které splňují požadavky, očekávání a přání zákazníků a partnerů společnosti.
  7. Kvalita produktů a služeb našich výrobků musí uspokojit potřeby zákazníků lépe než srovnatelné produkty a služby konkurence.
  8. Každý pracovník přispívá k uskutečnění strategických cílů společnosti.
Česky cz Deutsch de English en vks.cz © 2009